2. obranárske kolo ZZLK v Gbeloch

26.02.2011 22:45
Zúčastnili sme sa aj 2. kola obranárskeho preteku ZZLK,
ktorý sa uskutočnil v Gbeloch.
Na miesto sme prišli už asi o siedmej ráno, medzi prvými. Po prezentácii nasledovalo losovanie štartovných čísel, kde som si vytiahla číslo 5.
 
Poslušnosť: 66 bodov
Obrana: 97 bodov
 
 
Vrámci tohto kola sme skončili na 4. mieste
s celkovým počtom bodov 163.
 
Moja vďaka patrí organizátorom za výborne zvládnutý pretek,
pani Hinerovej za korektné posudzovanie
a Davidovi Prokopovi za figurovanie.