Nová webová stránka spustená!

20.07.2012 17:00

Spustenie novej, prehľadnejšej a modernejšej webovej stránky.

Budem sa snažiť čo najčastejšie aktualizovať, pridávať nové fotky,

videá a informácie.